Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Godina 2024.

Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta / Finansiranje redovnog rada političkih subjekata / 2024. godina

Ostala dokumenta vezana za finansiranje redovnog rada političkih subjekata možete pogledati na sljedećem linku: www.starisajt.podgorica.me