Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Godina 2024.

Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta / Finansiranje redovnog rada političkih subjekata / 2024. godina

Godina 2023.

Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta / Finansiranje redovnog rada političkih subjekata / 2023. godina