Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Raspisan javni poziv za podršku podstanarima

Glavni grad Podgorica raspisao je juče javni poziv za podršku podstanarima. “I ove godine nastavljamo sa realizacijom programa podrške podstanarima imajući u vidu, složenu socio-ekonomsku situaciju, kao i činjenicu da veliki broj građana/ki nema riješeno stambeno pitanje”.

Pravo na naknadu dijela troškova zakupnine imaju podstanari sa prebivalištem u Podgorici, a subvencioniranje se odobrava na period od 12 mjeseci, nakon čega se konkurs obnavlja. Komisija će, na osnovu dobijenih podataka, utvrditi konačnu rang listu, a nakon sprovedene procedure pristupiće se potpisivanju ugovora o naknadi dijela troškova zakupnine, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze zakupca i Glavnog grada.

Rok za podnošenje prijave na Javni poziv je 30 dana od dana objavljivanja.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se u zatvorenoj koverti, na adresu: Sekretarijat za socijalno staranje, ul. Vuka Karadžića broj 16.

Detalje u vezi sa javnim pozivom i Obrazac prijave dostupni su na sljedećem linku: https://podgorica.me/javni-pozivza-naknadu-dijela-troskova-zakupnine/

SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNO STARANJE

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: