Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rabrenović: Služba za zajedničke poslove napravila značajne rezultate i novčane uštede

Veselin Rabrenović, v.d. rukovodioca Službe za zajedničke poslove Glavnog grada, istakao je da su domaćinskim upravljanjem u proteklom periodu ostvarene i značajne novčane uštede. Kako je pojasnio Rabrenović, posvećenim radom, samo u okviru Službe kojom rukovodi, ostvarena je ušteda desetina hiljada eura novca građana Podgorice, ali i otpisani dugovi koji su iznosili više stotina hiljada eura.

“Preduzetim mjerama domaćinskog odnosa prema imovini Glavnog grada, ostvarene su značajne novčane uštede, a samo za gorivo racionalnim trošenjem uštedjeli smo skoro 36 hiljada eura u odnosu na 2022. godinu, iako je bilo angažovano svih pet pauk vozila što značajno povećava utrošak goriva”, kazao je Rabrenović. 

U cilju veće produktivnosti rada zaposlenih i vođenja evidencije o radnom vremenu, kao i korišćenja pauza u toku radnog vremena. Služba kojom rukovodi Rabrenović u saradnji sa Sekretarijatom za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom, izradila je Pravilnik o vođenju evidencije prisustva na radu koji je stupio na snagu početkom decembra prošle godine. 

“Osim toga, u saradnji sa kolegama iz Službe za informacioni sistem unaprijeđena je aplikacija za skeniranje i elektronsku evidenciju podataka iz stambene oblasti, pored ostalih inovacija elektronske evidencije podataka. Privodimo kraju postupak utvrđivanja mjernih mjesta računa za struju i vodu, a otklanjanje nepravilnosti dovelo je i do toga da je anuliran dug u iznosu od oko 250 hljada eura i to računa koje Glavni grad nije bio u obavezi da plati”, kazao je Rabrenović.

“Vozila Glavnog grada su brendirana u skladu sa zakonom, putni nalozi se sada uredno izdaju, evidentiraju i arhiviraju elektronski, a u toku je procedura oko nabavke GPS sistema. U saradnji sa Sekretarijatom za saobracaj razmatramo i mogućnost formiranja usluge servisiranja vozila na nivou Glavnog grada, što bi doprinijelo i efikasnosti, ali i uštedama. Osim svega navedenog, posebnu pažnju posvetićemo i reviziji tenderskih procedura iz prošlosti u okviru svoje nadležnosti, kao i aktivnostima sredjivanja loseg stanja arhivske gradje. Bićemo transparentni, racionalni i upućeni na odgovoran odnos prema novcu građana”, dodao je Rabrenović. 

Iako mu na mjestu rukovodioca pripada, Rabrenović se odrekao mogućnosti upotrebe službenog vozila dajući time primjer dobrog upravljanja. 

 “Rezultati će biti sve vidljiviji, jer samo rad u interesu grada i građana Podgorice garantuje povjerenje i bolji kvalitet života svih njenih stanovnika”, zaključuje Rabrenović.

Služba za odnose sa javnošću

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: