Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Promocija drugog broja časopisa „Athanatik”

U utorak, 2. aprila, s početkom u 19 h, u NB „Radosav Ljumović”, održaće se promocija drugog broja književnog časopisa „Athanatik”.

O časopisu govore: dr Budimir Aleksić, dr Marijana Terić i mr Aleksandar Ćuković.

Moderator večeri je Vladimir Karadžić.

Časopis Athanatik omogućava čitaocima sveobuhvatno i cjelovito sagledavanje fenomena fantastike, pristupajući toj vrsti književnosti iz različitih aspekata i predstavlja značajan doprinos teorijskom promišljanju žanra, ali i značajan doprinos međunarodnoj afirmaciji crnogorske fantastične književnosti i umjetnosti.

Sadržaj je podijeljen na zasebne cjeline posvećene prozi, kritici, esejistici, intervjuima, likovnoj umjetnosti, stripu i filmu, a pored najpoznatijih regionalnih stvaralaca fantastične književnosti, mjesto u časopisu su dobili i mladi talentovani umjetnici.

Kako bi bio pristupačniji širem čitalaštvu, pored tekstova usko vezanih za žanr, časopis donosi i tekstove koji se tematikom graniče s pojmom fantastike; radove koji sadrže bajkovni segment narodnog stvaralaštva ili prelazne oblike od narodnih legendi ka individualnim umjetničkim ostvarenjima; manje poznata djela fantastike iz drugih književnosti, kao i djela od kulturno-istorijskog značaja za Crnu Goru. 

JU Narodna bibliotek “Radosav Ljumović”

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: