Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Prijave na Konkrs za najbolju kratku priču ili esej o LGBTIQ zajednici pod nazivom ,,Mastilo duginih boja“ do 31. jula 2024.

Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada produžio je rok za konkrs za najbolju kratku priču ili esej o LGBTIQ zajednici pod nazivom ,,Mastilo duginih boja“ povodom obilježavanja Mjeseca ponosa, do 31. jula 2024. godine.

Moguće je slati samo priče i eseje koji nijesu prethodno objavljivani. Konkurs je otvoren za sve autore/ke starije od 18 godina koji žive na teritoriji Glavnog grada Podgorica. Autori/ke mogu poslati samo jednu priču obima od 1000 do 10 000 riječi.

Za tri najbolja predviđena su tri novčane nagrade u iznosu od

  • Prva 300€
  • Druga 200€
  • Treća 100€

Komisija će izvršiti selekciju radova koji će biti uvršteni u zbornik, koji će do kraja 2024. godine objaviti Kancelarija za LGBTIQ lica.

Radove možete dostaviti putem pošte na adresu:

Kancelarija za LGBTIQ lica Sekretarijat za socijalno staranje Glavni grad Podgorica Vuka Karadžića 16, 81000 Podgorica

Konkurs je anoniman.

Autori/ke šalju priče putem pošte u dvije zatvorene koverte, od kojih se u jednoj nalaze tri istovjetna primjerka rada potpisana šifrom, dok se u drugoj koverti nalazi rješenje šifre i lični podaci autora/ke – ime i prezime, broj telefona i e-mail adresa.  

Za dodatne informacije kontaktirati broj +382 20 447 160.

SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNO STARANJE

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: