Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Prezentacija projekta „Mistične priče Dunavske zelene rute” 

Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice od početka ove godine realizuje projekat „Mistične priče Dunavske zelene rute”  – koji predstavlja međunarodnu valorizacija prirodnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa sa ciljem društveno-ekonomskog razvoja ruralnih područja  Podunavlja.

Projekat se ko-finansira od strane Evropske unije kroz Interreg Dunavski program i traje 30 mjeseci. U projektu učestvuje devet zemalja, sa 10 lokacija koje se promovišu.

Shodno navedenom, Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice će u ponedjeljak, 29. aprila u Hotelu CUE organizovati događaj za predstavnike medija, u cilju upoznavanja i umrežavanja sa ključnim zainteresovanim stranama kao i prilike za razmjenu iskustava u oblasti održivog turizma i zaštite prirode. Pored prezentacije projekta i projektnih aktivnosti, predviđena je sesija u okviru koje će zainteresovane strane raditi na mapiranju prirodne i nematerijalne kulturne baštine Parka prirode „Komovi“.

Cilj ovog projekta je da se afirmišu manje poznate, ali ne i manje privlačne turističke destinacije koje će vratiti čovjeka prirodi i njegovim korijenima, kroz priče, legende i mitove iz ruralnih područja. Lokacija koju je Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice nominovala i zahvaljujući kojoj je i postala dio ovog projekta, je Bukumirsko jezero sa okolinom. Bukumirsko jezero je dio zaštićenog područja Park prirode „Komovi“. Na ovaj način, Agencije kroz realizaciju projekta želi da promoviše ovo područje unapređujući turističku ponudu Podgorice, vodeći računa da se ne naruše prirodne vrijednosti ovog područja zbog kojih je i zaštićeno.

AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA PODGORICE

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: