Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Potpisan Protokol o saradnji u oblasti socijalne zaštite

V.d. sekretarke Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada dr Ida Kolinović i generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore Jelena Dubak potpisale su danas Protokol o saradnji u oblasti socijalne zaštite.

Protokolom su definisane zajedničke obaveze i aktivnosti na pružanju usluga podrške za život u zajednici koje imaju za cilj unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

Za projekte “Usluge podrške za život u zajednici za osobe sa invaliditetom” i “Mobilni timovi – medijacija u zajednici za osobe sa invaliditetom” Sekretarijat za socijalno staranje je opredijelio ukupno 115.000 eura iz budžeta za 2024. godinu. 

Ovo je još jedan od primjera da Glavni grad posvećeno i kontinuirano radi na unapređenju ljudskih prava, uslova života i položaja osoba sa invaliditetom.

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: