Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pomoć i podrška samohranim majkama; Sekretarijat za socijalno staranje potpisao memorandum sa NU„ZINAK“

Vršiteljka dužnosti sekretarke Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada dr Ida Kolinovićiizvršna direktorica nevladinog udruženja „ZINAK“Nikoleta Strugar Bošković potpisale su danas Memorandum o saradnji, čiji je cilj pružanje pomoći i podrške samohranim majkama u stanju socijalne potrebe.

Podrška obuhvata besplatnu advokatsko – pravnu pomoć, advokatsko zastupanje u predmetnim slučajevima, angažovanje povjerljivog lica, terenske posjete, humanitarne pakete, rekreativni tematski izlet i izradu lifleta sa praktičnim instrukcijama.

Na ovaj način Glavni grad nastavlja posvećeno da radi na obezbjeđivanju pomoći i podrške najranjivijm grupama stanovništva.

SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNO STARANJE

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: