Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Počela predaja ponuda za zakup poslovnih prostora na Zelenoj pijaci

Društvo „Tržnice i pijace“ je objavilo Javni poziv za davanje u zakup dva poslovna prostora u Tržnom centru “Pobrežje” – Zelena pijaca, prikupljanjem ponuda.

U poslovnom prostoru površine 40m2, koji ima ulaz sa spoljašnje strane objekta, dozvoljeno je obavljanje trgovine, osim prodaje voća, povrća, sira, jaja, prodaja prehrambenih proizvoda i obavljanje uslužne djelatnosti.

Poslovni prostor površine 18,10m² se nalazi u unutrašnjem dijelu objekta, na zelenoj pijaci  i namijenjen je za  prodaju prehrambenih proizvoda, poljoprivrednu apoteku ili uslužnu djelatnost.

Ponude se predaju u zatvorenim kovertama, svakog radnog dana od 08.00 do 14.30 časova, zaključno sa 15.02.2024.godine do 10.00 časova, neposrednom predajom na arhivi „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica, u Ulici Oktobarske revolucije 124. Otvaranje ponuda je zakazano istog dana u 10.05 h.

Zainteresovani ponuđači dužni su dostaviti i dokaz o uplati depozita u iznosu od 300,00 eura na žiro račun Društva. Prvorangiranom ponuđaču iznos uplaćenog depozita će biti uračunat u mjesečni iznos zakupnine, a ponuđačima koji nijesu uspjeli u postupku po javnom pozivu izvršiće se povraćaj uplaćenog depozita.

Pravo učešća po javnom pozivu nemaju ponuđači koji imaju neizmirene obaveze po osnovu ugovora o zakupu, prema ovom privrednom društvu, a kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je ponuđena cijena.

Tekst javnog poziva sa svim potrebnim informacijama objavljen je na na web stranici gradskog preduzeća “Tržnice i pijace”.

Sve informacije se mogu dobiti na broj telefona 020 624 748, 069 370 100 ili putem maila pijacepg@t-com.me.

Link za preuzimanje javnog poziva: https://www.pijacepg.me/?p=4959

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: