Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Održan treći podgorički investicioni forum

Podgorica je atraktivna investiciona destinacija, sa brojnim potencijalima koji u narednom periodu mogu i treba da budu u punom obimu iskorišteni na pravi način, kako bi povećali ekonomski rast i kvalitet života građana, a Glavni grad će u saradnji sa Vladom Crne Gore i drugim zainteresovanim stranama biti maksimalno posvećen tom cilju, poručeno je sa trećeg Podgoričkog investicionog foruma koji je održan danas u Hotelu Hilton.

U ime domaćina obratila se gradonačelnica Olivera Injac koja je naglasila da dinamičan razvoj Podgorice i ostvarivanje punih potencijala tek slijedi, te da ovakvi događaji predstavljaju važnu priliku za povezivanje, razmjenu mišljenja, znanja i iskustva.

“Dobro došli na treći Podgorica investment forum koji organizujemo kao dio stragijskog procesa planiranje Glavnog grada u saradnji sa Vladom Crne Gore, sa ciljem da pratimo investicije i inovacije za održivo investiciono okruženje. Želim da iskoristim priliku da pozdravim sve današnje paneliste i uvažene goste, predstavnike diplomatskog kora, predstavnike domaće i inostrane biznis zajednice, predstavnike Vlade Crne Gore. Prepoznajući značaj i ulogu Podgoričkog investicionog foruma, kao događaja koji je ključan za promociju Podgorice i njenih potencijala, cijenim priliku da promovišemo grad kao atraktivnu investicionu destinaciju. Osim investicionih potencijala, forum otvara pitanja od lokalnog značaja i povećanja kvaliteta života građana. Smatram da smo svi ujedinjeni u zajedničkoj viziji jačanja strategijskog ulaganja kako bi kreirali budući uspjeh i inovacije. U eri jačanja globalnog tržišta, naša mogućnost da usvojimo i iskoristimo prilike postaje glavni cilj lokalnih i nacionalnih vlada. Današnji forum će poslužiti kao platforma za razmjenu znanja iz ove oblasti, koja u skorijem roku može rezultirati razvojem dobrih šansi i stvaranju ekonomske aktivnosti i dobrobiti za sve građane. Želim da istaknem, a ovaj forum to i dokazuje, da svi možemo dati doprinos održivom biznis okruženju i graditi svjetliju budućnost glavnog grada Crne Gore”, poručila je Injac i poželjela uspješan rad.

Forum je otvorio ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovinu u Vladi Crne Gore Janko Odović koji je pozdravio organizaciju foruma. “Glavni procesi i faktori koji utiču na ekonomski razvoj naše zemlje su evropske integracije, tržišna ekonomija, brzi razvoj, urbanistički planovi, demografske i klimatske promjene i postizanje kohezije i društvenog razvoja. Planski dokumenti moraju biti iskaz sveobuhvatnog sektorskog planiranja korišćenja prostora i zaštite osnovnih vrijednosti i resursa, uz uvažavanje strateškog opredjeljenja Crne Gore da racionalno i održivo koristi svoje prirodne i izgrađene resurse. Osim toga, ⁠izmjene zakonske regulative i procedura o izgradnje objekata stvoriće uslove za unapređenje investicionog ambijenta u Crnoj Gori. Potrebna je ⁠revizija podataka u bazi katastra nepokretnosti i njegova puna digitalizacija i bolja dostupnost građanima i investitorima.

Siguran sam da će Vlada Crne Gore i Glavni grad zajedno stvoriti uslove za unapređenje investicionog okruženja što će i biti u fokusu Ministarstva planiranje prostora, urbanizma i državne imovinu. Vjerujem da ćemo zajedničkim naporima ići evropskim putem, a što će imati značajan uticaj na naš budući ekonomski razvoj”, poručio je Odović.

Nakon uvodnih izlaganja radni dio foruma obuhvatio je dva panela i to Sustainable Business Environment at Local Level i Podgorica and Montenegro Investment Potentials, u okviru kojih su eminentni stručnjaci iznijeli svoju ekspertizu i podijelili iskustva saradnje lokalnih i nacionalnih vlasti, te saradnje sa privatnim sektorom, ali i privlačenja investitora i brojnih drugih važnih činilaca koji doprinose dinamičnoj ekonomskoj aktivnosti i razvoju privrede. Naglasili su značaj osnaživanja malih i srednjih preduzeća kako bi podstakli ekonomski razvoj na lokalnom nivou, te značaj kreditnih linija usmjerenih na projekte koji podstiču energetsku efikasnost koja treba da bude mnogo više zastupljena u Crnoj Gori.

Panelisti su bili Nicolas Marquier, regionalni menadžer za Zapadni Balkan (Međunarodna finansijska korporacija- IFC), Emmanuel Koenig (PwC), Mladen Grgić, savjetnik za ekonomska pitanja u kabinetu Predsjednika Crne Gore, Nik Đeljošaj, potpredsjednik za ekonomska pitanja i ministar ekonomskog razvoja u Vladi Crne Gore, Filip Radulović , ministar saobraćaja i pomorstva u Vladi Crne Gore, Remon Zakaria šef EBRD-a u Crnoj Gori, Milena Lipovina Božović, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Izjava gradonačelnice Olivere Injac: www.youtube.com/watch?v=iDaenchNBZo

Izjava Janka Odovića ministra prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine: www.youtube.com/watch?v=uMCVxRQAjeM

Kadrovi: https://www.youtube.com/watch?v=zs7554pqIhk

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: