Objavljivanje ugovora

Ugovor Direkcije za imovinu o ustanovljenju prava službenosti postavljanja kablovskih vodova

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine

Ugovor o prodaji Direkcije za imovinu

Ugovor Direkcije za imovinu

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu

Ugovor Direkcije za imovinu

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaju nepokretnosti

Ugovor Direkcije o konstituisanju stvarne službenosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava na građevinskom zemljištu

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu

Ugovor Direkcije o prodaji građevinskog zemljišta

Ugovor Direkcije o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije o prodaji

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine

Ugovor Direkcije za imovinu o prodji-nepokretnosti prava svojine na građevinskom zemljištu

Ugovor Direkcije za imovinu o zasnivanju stvarne službenosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine

Ugovor Direkcije za imovinu o zasnivanju stvarne službenosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji (dokopletiranju urbanističke parcele)

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji nekretnine

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaju nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaju nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu

Ugovor Direkcije za imovinu

Ugovor Direkcije za imovinu o zasnivanju stvarne službenosti

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji nepokretnosti

Ugovor Sekretarijata za kulturu i sport i NVO “Art Link”

Ugovor Sekretarijata za kulturu i sport i NVO “Sinteza”

Ugovor Sekretarijata za kulturu i sport i Link Creative Studio

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti – prenosu prava

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji-dokompletiranje urbanističke parcele

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji-prenosu prava svojine

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Sporazum Direkcije za imovinu o zamjeni ispunjenja predmeta obaveza

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Sporazum Direkcije za imovinu o zamjeni ispunjenja predmeta obaveza

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovori o zaduženju Glavnog grada Podgorice za izgradnju Jugozapadne obilaznice

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o razmjeni nopokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji imovine

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu

Ugovor Sekretarijata za lokalnu samoupravu o zakupu poslovnog prostora

Ugovor Sekretarijata za lokalnu samoupravu o angažovanju psihologa

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji (dokompletiranja urbanističke parcele)

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

Ugovor o prodaji građevinskog zemljišta

Ugovor Direkcije za imovinu o razmjeni nepokretnosti uz doplatu

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor o zasnivanju stvarne službenosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Centra za informacioni sistem o pružanju usluga

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti – dokompletiranje

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o sporazumnom rješavanu imovinsko pravnih odnosa

Ugovor Direkcije za imovinu o razmjeni nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o zakupu zemljišta – parkovske površine na lokaciji “Brdo Gorica”

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji (dokompletiranju) urbanističke parcele

Ugovor Direkcije za imovinu o dokompletiranju

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor o poslovnoj saradnji između Centra za informacioni sistem i “Crnogorskog Telekoma” a.d.

Ugovor o nabavci roba između Glavnog grada Podgorica i “Jugodata” d.o.o.

Ugovor o nabavci roba između Glavnog grada Podgorica i “Produkcija” d.o.o.

Ugovor za pružanje usluga održavanja softverskih modula između Glavnog grada Podgorice i “S2B” d.o.o.

Ugovor UZZ 216/2020 OD 05.06.2020 - TRUDBENIK

Ugovor UZZ 272/2020 OD 08.07.2020 – IBRAHIMOVIĆ ŠEMSO

Ugovor UZZ 260/2020 OD 01.07.2020 – VUKSANOVIĆ ZORAN

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020