Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kontakti

Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom / Kontakti

v.d. sekretarke

Slađana Anđušić

Sektor za normativne poslove

Nikola Jočić
Rukovodilac sektora za normativne poslove

Odjeljenje za normativne poslove i praćenje sistema lokalne samouprave

Biljana Bošković
Šefica odjeljenja za normativne poslove i praćenje sistema lokalne samouprave

Kancelarija za mlade i saradnju sa civilnim društvom

Danilo Vučinić
Viši savjetnik I za omladinsku politiku

Nikolina Mirotić
Viša savjetnica I za sprovođenje omladinske politike

Ksenija Borilović
Viša savjetnica III za saradnju sa NVO i poslove koordinacije i realizacije

Sektor za upravljanje ljudskim resursima

Jovan Jovanović
Rukovodilac sektora za upravljanje ljudskim resursima

Odjeljenje za kadrovske poslove

Miodrag Gazivoda
Samostalni savjetnik I za upravljanje kadrovima i radne odnose

Aleksandra Vukčević
Viša savjetnica II za upravljanje kadrovima i radne odnose

Edin Turusković
Viši savjetnik II za poslove kadrovske evidencije

Odjeljenje za oglašavanje,obuke I selekciju kandidata

Predrag Đurović
Samostalni savjetnik II za oglašavanje i selekciju kandidata

Milena Tošić
Samostalna savjetnica II za oglašavanje i selekciju kandidata

Obuke

Stefan Gligorović
Viši savjetnik III za pripremu, evidenciju i analizu obuka

Milisav Popović
Samostalni savjetnik I za pripremu, evidenciju i analizu obuka

Sektor za mjesnu samoupravu, građanska stanja i administrativno tehničke poslove

Irena Kićović
Rukovoditeljka sektora za mjesnu samoupravu, građanska stanja i administrativno tehničke poslove

Odjeljenje za mjesnu samoupravu i administrativno-tehničke poslove

Boris Pješivac
Šef službe za poslove mjesnih zajednica

Gorana Mićković
Viša savjetnica I za poslove mjesnih zajednica

Odjeljenje za građanska stanja
Matična služba

Tanja Drakulović
Samostalna refernetkinja matičarka – za obradu, evidentiranje i kontrolu podataka

Marko Radonjić
Samostalni referent – Matičar

Tatjana Kukuličić
Samostalna referentkinja – Matičarka

Ljubo Adžić
Samostalni referent – Matičar

Ovjere

Biljana Anđušić
Samostalna referentkinja upisničarka  za ovjeru prepisa, potpisa, i rukopisa-  za obradu, evidentiranje i kontorlu podataka

Vesna Vukčević
Samostalna referentkinja upisničarka za ovjeru prepisa, potpisa i rukopisa

Aleksandra Otović
Samostalna referentkinja upisničarka za ovjeru prepisa, potpisa i rukopisa

Anita Lekić
Samostalna referentkinja upisničarka za ovjeru prepisa, potpisa i rukopisa

Dražen Savković
Samostalni referent arhivar za ovjeru prepisa, potpisa i rukopisa

Ljilja Zlajić
Samostalna referentkinja arhivarka za ovjeru prepisa, potpisa i rukopisa

Arhiva

Jovanka Ulićević
Samostalna referentkinja – Arhivarka

Mirsad Tuzović
Samostalni referent