Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obavještenje o pristupačnosti

Sjedište Sekretarijata za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom Glavnog grada Podgorice na adresi ulica Vuka Karadžića broj 16 trenutno nažalost nije pristupačno za osobe sa invalididetom. Kako bi se unaprijedila pristupačnost, dostupnost i inkluzivnost ovog važnog gradskog organa za sve građane bez obzira na njihove razlike, u Šalter sali Sekretarijata za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom, u centru grada, na adresi Njegoševa broj 20, otvorena je Kancelarija za prijem stranaka koja je na usluzi osobama smanjenje pokretljivosti, osobama sa određenim hroničnim stanjima/problemima, osobama sa invaliditetom i roditeljima sa djecom a u kojoj se mogu informisati o svim poslovima uprave ovog organa. Za sve dodatnme informacije ili podršku slobodno nazovite naše službenike na telefon 020 447 180  ili ih kontaktirajte na mail:  lokalna.samouprava@podgorica.me.

Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: