Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Novi servis Glavnog grada za OSI

Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada i Savez slijepih Crne Gore potpisali su memorandum o saradnji na pružanju usluge videćeg pratioca/teljke za osobe sa oštećenjem vida u Podgorici. Na ovaj način Glavni grad će proširiti spektar usluga koje obezbjeđuje za građane/ke s invaliditetom, pored već razvijenih usluga asistencije, pomoći u kući, mobilnih timova, prevoza od vrata do vrata, čime se potvrđuje posvećenost obezbjeđivanju kvalitetnog života za sve stanovnike Podgorice.

Ovaj servis namijenjen je osobama sa oštećenjem vida koje žive i rade u Glavnom gradu, a koje će, kontaktiranjem Saveza slijepih, moći da dobiju uslugu videćeg pratioca/teljke, koji predstavlja podršku u samostalnom kretanju i obavljanju aktivnosti koje u svakodnevnom životu osoba s oštećenjem vida ne može obaviti bez podrške drugog lica ili bi ih obavljala znatno sporije i uz puno napora, a nekada i uz veće finansijske troškove, usljed prisutne fizičke i informacione nepristupačnosti.

Prilikom potpisivanja memoranduma, izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović, istakao je da je podrška Glavnog grada od ogromnog značaja za  nastavak pružanja usluge  „Videći pratilac“ za osobe s oštećenjem vida i da daje veliki doprinos u  kontinuiranom sprovođenju servisa podrške za OSI. „Nadam se da će ovo biti samo početak jedne uspješne saradnje Glavnog grada i Saveza slijepih Crne Gore, a sve u cilju stvaranja  što inkluzivnije lokalne zajednice.“  

V.d. sekretarke Sekretarijata za socijalno staranje dr Ida Kolinović je istakla: „Nećemo se zaustaviti na ovim servisima. I u narednom periodu posvećeno ćemo raditi na analizi potreba za novim servisima i širenju mreže usluga za podršku samostalnom životu OSI u zajednici“.

Ovu uslugu Glavni grad će finansirati sa 15.000€ iz svog budžeta, a kojom će biti pokriveni troškovi angažovanja dvoje videćih pratilaca do kraja januara 2025. godine, a očekuje se da će oni pružati podršku za oko 20 osoba.

SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNO STARANJE

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: