Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Novi punkt Službe zaštite i spašavanja u Tološima

U cilju povećanja bezbjednosti građana u više naselja u Podgorici, uspostavlja se novi punkt Službe zaštite i spašavanja i to u okviru Mjesne zajednice u Tološima. Na ovaj način, biće povećana operativnost Službe, a sve u cilju bržeg i efikasnijeg dolaska na mjesto intervencije. Na punktu će biti locirana najmanje dva vozila sa četiri vatrogasca-spasioca. 

,,Namjera nam je da sve posebne službe u okviru Glavnog grada učinimo dostupnim građanima na više lokacija, jer je njihov neposredni angažman od suštinskog značaja za funkcionisanje grada. Prostorije mjesnih zajednica i jesu naše područne jedinice zbog čega je veoma značajno što ih, jednu po jednu oživljavamo na način da služe građanima i njihovim potrebama”kazala je prof. dr Olivera Injac. 

Kako bi bili stvoreni preduslovi za uspostavljanje punkta, nastavljeni su radovi na uređenju objekta Mjesne zajednice Tološi. Za sada je završena adaptacija sale i radovi na zamjeni bravarije, a u toku su radovi na adaptaciji krova i elektro instalacija, a biće izvršeni i molersko fasaderski radovi. 

Punkt će se ponovo uspostaviti nakon više godina, imajući u vidu da je zbog izgradnje većeg broja zgrada u prostoru nekadašnje fabrike ,,Radoje Dakić”, prethodni ugašen.

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: