Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Mladi su u pravu

Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore (MOACG) i Kancelarija za mlade i saradnju sa civilnim društvom -Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom Glavnog grada, organizuju edukativnu radionicu pod nazivom “Mladi su u pravu”.

Mladi će se upoznati sa Konvencijom o ljudskim pravima i članovima koji se odnose na ljudska prava, kao i najčešćim primjerima kršenja ljudskih prava.

Na radionici će mladi saznati koje su to nacionalne i međunarodne instance koje su odgovorne za zaštitu ljudskih prava, koji su pravni ljekovi i kako teče procedura institucionalnog reagovanja na kršenje ljudskih prava.

Poseban fokus biće stavljen na sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava, najrelevantnije instance u pogledu međunarodne zaštite ljudskih prava, pa će se na radionici istraživati njegovu ulogu, jurisprudencija i doprinos u afirmaciji temeljnih prava unutar evropskog pravnog okvira.

Radionica se održava u ponedjeljak, 11. decembra sa početkom u 18h u Omladinskom klubu Podgorica (Hercegovačka 13).

Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati na mail: kanc.za.mlade@podgorica.me

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: