Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

KANCELARIJA ZA MLADE NASTAVLJA UČEŠĆE U MEĐUNARODNOM PROJEKTU „EUROPE GOES LOCAL” TOKOM 2024. GODINE

Nakon dvogodišnjeg procesa učešća u projektu „Europe goes local”, te održavanja jednog dijela aktivnosti u Glavnom gradu, Kancelarija za mlade će tokom 2024. godine nastaviti svoje učešće u okviru projekta i biti pouzdan partner kroz jačanje odnosa sa međunarodnim organizacijama za mlade.

 “Europe Goes Local” projekat ima za cilj da pruži podršku opštinama u cilju unapređenja i razvoja omladinske politike na lokalnom nivou, te da kroz EU agendu u kontekstu omladinske politike istakne primjere dobrih praksi i potrebe za njihovom implementacijom.

 Projekat će takođe omogućiti da se kroz brojne primjere dobrih praksi, upoznavanje sa funkcionisanjem omladinske politike i širenje mreže kontakata sa kolegama iz Evrope i okruženja, na što kvalitetniji način implementiraju svi mehanizmi koji će omogućiti kvalitetno sprovođenje omladinske politike, ali i samo unapređenje položaja mladih.

Akcenat će biti na funkcionisanju Omladinskih klubova, sadržajima za mlade, aktivnoj participaciji mladih, te kreiranju planova u skladu sa EU agendom i primjerima dobrih praksi.

 Nastavljamo da unapređujemo Podgoricu po mjeri mladih!

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: