Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

JAVNA RASPRAVA – NACRT LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE 2024. GLAVNOG GRADA PODGORICA

LAPM - Javna rasprava

Gradonačelnica Glavnog grada Podgorica, Zaključkom broj 01-018/24-985 od 05.02.2024. godine, utvrdila je Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade 2024. Glavnog grada Podgorice.

🗣️ Javna rasprava održaće se u elektronskoj, pisanoj i usmenoj formi.

𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐧𝐚 𝐣𝐚𝐯𝐧𝐚 𝐫𝐚𝐬𝐩𝐫𝐚𝐯𝐚 𝐮 𝐮𝐬𝐦𝐞𝐧𝐨𝐣 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐢 𝐨𝐝𝐫ž𝐚ć𝐞 𝐬𝐞 𝐮 𝐳𝐠𝐫𝐚𝐝𝐢 𝐒𝐤𝐮𝐩š𝐭𝐢𝐧𝐞 𝐆𝐥𝐚𝐯𝐧𝐨𝐠 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐏𝐨𝐝𝐠𝐨𝐫𝐢𝐜𝐚 – 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐬𝐚𝐥𝐚 𝐧𝐚 𝐈 𝐬𝐩𝐫𝐚𝐭𝐮, 𝐔𝐥. 𝐍𝐣𝐞𝐠𝐨š𝐞𝐯𝐚 𝐛𝐫. 𝟐𝟎, 𝐝𝐚𝐧𝐚 𝟏𝟔.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟒. 𝐠𝐨𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐬𝐚 𝐩𝐨č𝐞𝐭𝐤𝐨𝐦 𝐮 𝟏𝟎:𝟎𝟎 č𝐚𝐬𝐨𝐯𝐚.

❗ Javna rasprava u elektronskoj formi organizuje se putem dostavljanja elektronskih primjedbi, prijedloga i sugestija građana na e-mail lokalna.samoupravu@podgorica.me, u toku cjelokupnog perioda predviđenog za javnu raspravu

❗ Javna rasprava u pisanoj formi organizuje se putem dostavljanja pisanih primjedbi, prijedloga i sugestija građana na adresu: Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom, Ul. Vuka Karadžića 16, zaključno sa danom okončanja javne rasprave.

📑 Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade 2024. Glavnog grada Podgorice možete pronaći na sajtu Glavnog grada u dijelu “𝐚𝐧𝐤𝐞𝐭𝐞 𝐢 𝐣𝐚𝐯𝐧𝐞 𝐫𝐚𝐬𝐩𝐫𝐚𝐯𝐞/𝐚𝐤𝐭𝐮𝐞𝐥𝐧𝐞 𝐣𝐚𝐯𝐧𝐞 𝐫𝐚𝐬𝐩𝐫𝐚𝐯𝐞”.

🔷 Nacrt se stavlja na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 08.02.2024. godine, zaključno sa 22.02.2024. godine 🔷 “

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: