Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izložba radionice ženskog stripa WOMCOM

Izložba radova nastalih na umjetničkoj rezidenciji u okviru projekta Moć žena u stripu – WOMCOM biće otvorena u utorak, 11. juna, u izložbenom holu KIC-a „Budo Tomović“, u 20 sati.

Women Power in Comics – WOMCOM je dvogodišnji projekat koji podstiče saradnju i angažovanje među strip autorkama i ilustratorkama sa ciljem istraživanja i rješavanja rodnih pitanja u stripu, kao i osnaživanje strip umjetnica kroz rezidencije, izložbe i konferencije. Projekat se bavi i promocijom njihovog ravnopravnog tretmana u smislu plaćanja, vidljivosti i reprezentacije, imidžom žena u stripu, kao i društvenim promjenama koje se odražavaju ili bi se mogle odraziti u stripu, u vezi sa slikom i ulogama žena u stripu.

WomCom obuhvata dvije konferencije sa ciljem stvaranja ambijenta za diskusiju, predstavljanje primjera dobre prakse i istraživanja u oblasti ženskih uloga i imidža u stripu. Jedan od važnih rezultata je i WomCom digitalna platforma namijenjena umjetnicama i umjetnicima koja će ne samo prenositi rezultate projekta, već će postati i referentni repozitorijum strip umjetnica i njihovih radova u Evropi, donosiće vijesti sa strip scene i služiti kao platforma za razmjenu znanja i unošenje pozitivnih društvenih promjena u svijet stripa i učešće žena u njemu.

Dio projekta su i četiri umjetničke rezidencije, zamišljene kao prostori za saradnju i zajedničko stvaranje evropskih strip umjetnika i umjetnica (većinom žena).Radovi koji su izloženi nastali su na dvije umjetničke rezidencije održane tokom 2023. godine u Novom Sadu i u Mađarskoj. Na rezidencijama su autori i autorke stvarali umjetničke radove pod vođstvom i mentorstvom renomiranih evropskih strip umjetnica i kustoskinja.

Projekat okuplja partnere PostScriptum Ltd iz Grčke, Bakelit Multi Art Center iz Mađarske, Kino Šiška iz Slovenije, Autonomni kulturni centar Attack iz Hrvatske, Udruženje strip autora Crne Gore i Studentski kulturni centar Novi Sad iz Srbije. Vrijednost projekta WomCom je pola miliona eura, a nosilac je SKC Novi Sad – jedina ustanova Zapadnog Balkana kojoj je odobren projekat na konkursu EU programa Kreativna Evropa 2022. godine u ulozi nosioca projekta u kategoriji projekata saradnje srednje veličine.Više detalja na womcom.io

Postavka se može pogledati do 21. juna.

KIC “BUDO TOMOVIĆ”

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: