Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izložba „Putovanje“ akademskog likovnog umjetnika Branka Mrdaka

Izložba „Putovanje“ akademskog likovnog umjetnika Branka Mrdaka biće otvorena u srijedu, 3. aprila 2024. godine u 20h u Modernoj galeriji, JU Muzeji i galerije Podgorice.

Izložbu će otvoriti rukovoditeljka Galerijskog sektora, istoričarka umjetnosti Petrica Duletić.

U uvodnom tekstu kataloga Duletić je, između ostalog, zapisala:

„U borbi za sliku kao samostalni entitet i čistu vizuelnu senzaciju, Branko Mrdak prihvata jezik apstraktne umjetnosti i s one strane svakog realizma, dugo i strpljivo, elaborira slojevito islikanu površinu. Dematerijalizacijom motiva i materijalizacijom postupka apstrahuje predmetnost do svođenja sadržaja slike na čisto plastične kvalitete površine i boja. Vizija se duboko utiskuje u slikarsku materiju, miješa se s njom, stiče svoju vitalnost kao viđenje u psihološkom tkivu subjekta ili trag u fizičkoj građi objekta. Prostor slike pretvara u kolorističke planove u kojima bojene površine svojom hromatskom gustinom utiču jedna na drugu po određenim zakonima suprotnosti i uzajamnog nadopunjavanja. Tako izranjaju slike veoma bliskih karakteristika – od naglašeno vertikalne do horizontalne orijentacije platna, preko slobodno geometrizovane površine upotrebom linearne mreže, bogate kolorističke skale u kojoj preovladava žuta, plava, zelena, smeđa koja „drži“ apstrahovane forme prvog plana. Umjetnik napušta realnost i realne simbole i medijume pa je formula „linija, boja, predmet“, svedena na formulu „linija, boja.“

Izložba će trajati do 8. maja 2024. godine.

JU Muzeji i galerije Podgorica

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: