Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izložba „(DE)KONSTRUKCIJA“ akademske vajarke Vladane Mirković

Izložba „(DE)KONSTRUKCIJA“ akademske vajarke Vladane Mirković, biće otvorena u ponedjeljak 19. februara 2024. godine, u 19h, u Galeriji Art.

Izložbu organizuju JU Muzeji i galerije Podgorice, u saradnji sa Opštinom Nikšić, a otvoriće je direktorica JU Muzeji i galerije Podgorice, Ivana Ćupić. Postavku čine instalacija u prostoru uz crteže, skulpturu i kombinovane tehnike.

Izložba je u februaru 2023. godine otvorena u Nikšiću, a u martu u Muzeju grada Zenice.

O izložbi, umjetnica Mirković, kaže:

„Tokom stvaranja djela postoji sukob različitih gledišta na njega koje se potvrđuje ili demantuje tokom stvaralačkog čina. Samom tom činjenicom svaki čin konstruisanja nosi čin dekonstruisanja. U svakom smislu, niz mogućnosti koja samom stvaraocu mogu djelovati kao konstruktivno rješenje – u sljedećem trenutku, usljed promjene toka svijesti koja se odražava na konstrukciju dijela, mogu biti dekonstruktivne.

U ovom slučaju konstruisanje i njegovu suprotnost ne povezujem sa činom, već sa procesima koji se odvijaju unutar umjetnika i posmatrača. Iako pojam (de)konstruisanja povezujemo sa gradnjom ili arhitekturom, on se može povezati sa analitički razmišljanjem.

U zavisnosti od likovnog medija, zavisi koliko je taj proces očigledan. Iako je crtež trajna kompozicija, samo dolaženje do njega podrazumjeva niz postupaka koji podržavaju ili pobijaju jedno drugo. Skulptura pruža drugačije mogućnosti u kojima su te promjene očiglednije. Dekonstrukcija skulpture je misao koja se desila tokom rada, u kojem je konačna kompozicija i postavka samog dijela uslovljena prostorom gdje je skulptura izložena u skladu sa ličnim osjećajem za komponovanje unutar datog ambijenta.

Nadovezujem se mišlju da svaka skulptura iznova konstruiše dati prostor, kao i da izložbeni prostor utiče na utisak o njoj.“

Izložba će biti otvorena do 29. februara.

JU Muzeji i galerije Podgorica

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: