Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Injac: Uspješno upravljanje brojnim izazovima, oživjeli viziju razvoja Podgorice

Gradonačelnica Podgorice, prof. dr Olivera Injac, sa saradnicima, organizovala je prijem za novinare povodom godinu dana od stupanja na dužnost i tom prilikom govorila o brojnim izazovima koji su obilježili prethodnih 12 mjeseci, ali i o postignutim rezultatima zbog koji je vizija razvoja Podgorice postala stvarnost kojom se ispunjavaju obećavanja data građanima.

,,Odgovornost prema očekivanjima građana, upravo onako kako sam obećala prilikom stupanja na dužnost, je nešto čime sam se vodila ovih godinu dana. Rezultati koje smo postigli govore o preporodu veoma složenog sistema i ukazuju na to da smo oživjeli viziju razvoja Podgorice. Kako je za dobru vlast veoma značajno preispitivanje učinaka svakog pojedinca, zahvalna sam svima koji su uputili brojne sugestije, pohvale i kritike, a posebno medijima koji su sa velikom pažnjom pratili naš rad, često dajući značajan doprinos u ostvarenju određenih ciljeva”, kazala je Injac.

U namjeri da sumira postignuto Injac je govorila o tri značajna segmenta na osnovu kojih je moguće govoriti o rezultatima nakon godinu dana – i to imajući u vidu ,,stanje koje smo zatekli, sve ono što smo postigli i sve ono što ćemo uraditi za dobrobit Podgorice u narednom periodu”.

“Zatekli smo haotičan sistem, koji je u određenoj mjeri bio u stanju letargije prema potrebama građana, jer je gubljenje pozicija na vlasti očigledno značilo i gubljenje volje da se doprinosi razvoju grada. Ipak, uz doprinos zaposlenih koji su prepoznali naše dobre namjere i one koji su sa upravljačkih pozicija stvorili novu vrijednost za grad, uspjeli smo da za godinu dana uradimo dosta na preporodu Podgorice. Intenzivan razvoj tek slijedi”, kazala je Injac.

Kako je navela, Glavni grad je u 2023. godini osigurao održivost i fiskalnu stabilnost budžeta, projektovan je novi rekordan budžet u iznosu od preko 130 miliona eura i pripremljeni brojni projekti na čiju realizaciju se čekalo godinama. Kako je navela, već nakon nekoliko dana po stupanju na dužnost, stvoreni su kontrolni mehanizmi kako bi bili smanjeni brojni neproduktivni troškovi, a novac opredijeljen za realne potrebe.

,,Suzbili smo brojne zloupotrebe i uspostavili efikasniji sistem potrošnje javnih finansija, ulažući napore da novac građana reinvestiramo u servise i usluge koje kao Glavni grad omogućavamo”, kazala je Injac.

Gradonačelnica Injac je napomenula da je tranzicija vlasti bila zahtjevan i dugotrajan posao.

,,Izvršene su izmjene na brojnim upravljačkim pozicijama, restrukturiran je sistem i donijete su brojne odluke, procedure i pravilnici kojima smo otklanjali sve pravne manjkavosti koje smo zatekli”, kazala je Injac.

Osim navedenog, Injac je navela da je veoma značajno utvrđivanje činjeničnog stanja u vezi sa imovinom grada. 

,,Već tokom prošle godine, pokrenuli smo procedure koje se odnose na utvrđivanje činjenica u vezi sa imovinom Glavnog grada i objedinjavanjem u jedinstven registar. Samo na taj način možemo iskorijeniti zloupotrebe koje se odnose na otuđenje ili uzurpaciju”, kazala je Injac.

Kako je navedeno, unaprijeđen je i rad mjesnih zajednica koje su u ranijem periodu služile interesima političkih partija. Osim pripremljene Odluke kojom će se prevazići zastarjeli model upravljanja, za nekoliko mjeseci urađena je i adaptacija prostorija mjesnih zajednica koje su bile u veoma lošem stanju.

Osim sistemskih problema, kako je istakla Injac, po stupanju na dužnost, gradska uprava zatekla je i tri prilaza gradu u veoma lošem stanju. Zahvaljujući izuzetnim naporima završeni su bulevari Vilija Branta i kroz Gornju Goricu, a prije nekoliko dana okončana je izgradnja kružnog toka ka Tuzima. Takođe, u saobraćaj je puštena priključna saobraćajnica u Zelenici čime je stvorena bolja veza sa naseljem, uz pozitivan efekat na bezbjedonosni aspekt ovog dijela grada.

“Osim toga, počela je izgradnja višenamjenskog objekta u Zagoriču u koji će biti uloženo oko 3,5 miliona eura. Za potrebe unapređenja putne infrastrukture, asfatirano je preko 20km saobračajnica u gradskom i isto toliko u prigradskim i seoskim naseljima. Planirana je nabavka novih autobusa, izrađen je značajan broj parking mjesta, a u pripremi je izgradnja podzemnih garaža na nekoliko lokacija”, kazala je Injac.

Govoreći o izgradnji Jugozapadne obilaznice Injac je navela da je u procesu prenos oko 3,5 miliona eura za potrebe ekproprijacije čime će se stvoriti pretpostavke za realizaciju ovog značajnog projekta.

,,Moram istaći da su projekti koje nam je bivša vlast navodno predala na pragu realizacije bili u veoma lošem stanju ili sa potpuno zastarjelom i gotovo neupotrebljivom dokumentacijom, uz brojne probleme u procesu realizacije. To je slučaj i sa Gradskim pozorištem i sa rekonstrukcijom ulice Vojislavljevića.  Ocjene našeg rada od strane onih koji dobro znaju sa čim su nas suočili doživljavam kao političko ispunjavanje norme. Ipak, ja se kao profesionalac zalažem za suštinu koja podrazumijeva rad i rezultate”, kazala je Injac.

Tako je prema njenim riječima, nakon više godina najavljivanja, tamnica Jusovača u završnoj fazi izrade dokumenacije i uskoro će biti pokrenuta tenderska procedura za izbor izvođača radova kako bi i ovaj objekat bio stavljen u upotrebu.

,,Posebno sam ponosna na činjenicu što smo, za razliku od prethodne vlasti, odustali od prodaje robne kuće ,,Podgoričanka” i što smo se odlučili za njenu rekonstrukciju. Centar Podgorice zaslužuje posebnu pažnju i zbog toga uporedo radimo na više projekata koji će ga na neki način transformisati posebno imajući u vidu i plan izmjene režima saobraćaja, ali tek kad šira zona bude u mogućnosti da podnese takve izmjene. U pripremi su i nova šetališta što će našem gradu obezbijediti dodatnu vrijednost”, kazala je Injac.

Napomenula je da je kroz budžet za 2024. godinu izdvojeno preko tri miliona eura za uređenje zelenih površina što je duplo više u odnosu na 2023. godinu i to za izgradnju novih parkova, uređenje urbanih džepova grada, pejzažnog uređenja saobraćajne infrastrukture, prostora u blizini škola…

,,Kako sam navela više puta, okruženje u kojem borave djeca, ali i infrastruktura koju koriste roditelji je nešto čemu je Glavni grad tokom prethodnih mjeseci posvetio značajnu pažnju, a tako će biti u narednom periodu. Plan je da kroz partnerstvo sa resornim Ministarstvom shodno mogućnostima poboljšamo uslove za rad škola na teritoriji Podgorice”, kazala je Injac.

U prethodnih godinu dana izdvojena su značajna sredstva za nabavku vozila za potrebe održavanja komunalnog reda i odlaganja otpada, pa su tako kupljena dva nova komunalna vozla za odvoz otpada, kombinovana radna mašina, a u procesu je nabavka pet novih kamiona ukupne vrijednosti od oko million eura. Na različitim lokacijama u gradu postavljeno je pet reciklomata, čijom upotrebom se obezbjeđuje hrana za napuštene životinje…Nabavljeno je i novo pauk vozilo. pa je sada na ulicama Podgorice šest posada koje funkcionišu u tri smjene.

Injac je dodala da će uz podršku Vlade Crne Gore raditi na realizaciji kapitalnih projekata, napominjući da je gradska uprava uputila preko 30 predloga za državni kapitalni budžet za narednu godinu. Među njima su rekonstrukcije nekoliko ulica, izgradnja šetališta, novog pješačkog mosta na Morači, objekta u kojem će biti smješteno više gradskih preduzeća, uređenje Trga golootočkih žrtava sa izgradnjom podzemne garaže…

,,Takođe, predstavici Glavnog grada su članovi Radne grupe čiji je cilj analiza i priprema modela izgradnje stanove za rješavanje stambenih pitanja pod povoljnim uslovima. Takođe, fokusirani smo i na stvaranje pretpostavki za unapređenje poslovnog ambijenta u pogledu izgradnje Biznis distrikta”, kazala je Injac.

Osim navedenog, u izradi je i svebuhvatna studija saobraćaja koja će pomoći da se saniraju brojne kritične tačke koje izazivaju ogromne probleme u načinu funkcionisanja grada. Osim jačanja kapaciteta linijskog prevoza i obezbjeđivanja kvalitetnih uslova za korišćenje gradskih autobusa, sprovode se aktivnosti na snimanju saobraćajnih tokova na raskrsnicama širom Podgorice.

“Kroz detaljnu analizu pomoću naprednih softverskih alata dobićemo precizne podatke i korisne smjernice za dalju optimizaciju. Razmatramo uvođenje najsavremenijeg adaptibilnog sistema upravljanja svjetlosnom signalizacijom. koji za razliku od fiksnog režima rada semafora, u realnom vremenu prati situaciju u saobraćaju u širokim zonama i konstantno vrši korekciju signalnih planova kako bi osigurali najoptimalnije uslove u saobraćaju”, kazala je Injac.

Prema njenim riječima, to znači postepeno osavremenjavanje makar 30 od ukupno skoro 50 semaforizovanih raskrsnica koje bi bile opremljene posebnim senzorima.

Kada je riječ o planiranju prostora, gradonačelnica Injac je navela da se teritorija Podgorice uređuje kroz primjenu više od 100 detaljnih urbanističkih planova i urbanističkih projekata i kvalitet planske dokumentacije varira. Opšta ocjena kvaliteta planske dokumentacije, gledano u odnosu na stanje prostora koji uređuju, nije zadovoljavajuća.

,,Kako bismo poboljšali kvalitet planiranja prostora u Podgorici, uputili smo niz inicijativa prema resornom Ministarstvu, a sve u cilju uspostavljanja normativnih uslova za stvaranje efikasnog sistema u oblasti uređenja prostora, po ugledu na razvijene zemlje. Prostorni razvoj Podgorice mora biti u skladu sa realnim potrebama, pažljivo usklađen sa svim drugih aspektima razvoja”, kazala je Injac.

Navela je i da je Glavni grad pokrenuo procedure za izradu programa privremenih objekata za period od 2025. godine do 2029. godine.

U namjeri da se brojne usluge unaprijede, a zahtjevni procesi za građane – pojednostave, u veoma kratkom roku izrađena su rješenja koja su dio primjene koncepta ,,pametnog grada”.

,,Radili smo na povezivanju sa državnim institucijama kako bismo građanima sačuvali vrijeme koje su provodili čekajući u redovima. DIgitalizacijom određenih procesa optimizovali smo i rad naših zaposlenih koji su ranije ručno obrađivali podatke. Imaćemo nove e-servise za koje ćemo sve podatke koje bude moguće, pribavljati po službenoj dužnosti što će imati višestruke benefite – od novčanih ušteda, do rasterećenja institucija i građana i ušteda vremena”, kazala je Injac.

Da podsjetimo, Glavni grad je praveći važan korak u pravcu digitalizacije usluga omogućio da podaci o javnom prevozu budu dostupni na Google Maps aplikaciji.

,,U cilju promocije usluga javnog gradskog prevoza, svim građanima obezbijedili smo besplatnu vožnju autobusima gradskog preduzeća ,,Putevi” u periodu od 11-30. septembra, a u veoma kratkom roku stvorili uslove za sprovođenje odluke o besplatnom prevozu za učenike”, kazala je Injac.

Tokom prošle godine kroz brojne susrete gradskih zvaničnika snažena je saradnja sa međunarodnim partnerima, a sve u cilju podsticanja ekonomske razmjene i inostranih investicija. Grad je učestvovao u brojnim međunarodnim događajima globalnog i regionalnog karaktera.

,,Kontinuirana  saradnja sa gradovima, mrežama gradova, međunarodnim organizacijama i partnerima doprinosi unapređenju internacionalnog ugleda Glavnog grada i sa velikim uspjehom smo sarađivali sa projektnim partnerima iz regije i Evropske unije. Potpisali smo nekoliko memoranduma koji predstavljaju osnov za buduću saradnju Podgorice sa Normandijom, RImom, Krajovom, austrijskom pokrajinom Burgenland…”, kazala je Injac.

Glavni grad je uspješno aplicirao sa četiri projektna predloga iz ukupno tri programa projektnog finansiranja sa ukupnom planiranom vrijednosti odobrenih projekata od skoro 15 miliona eura.

,,Od skoro smo članovi najveće mreže evropskih gradova – Eurocities kao i Mreže snažnih gradova koja predstavlja globalna mrežu posvećenu rješavanju svih oblika mržnje, ekstremizma i polarizacije na lokalnoj nivou”, kazala je Injac.

Prema riječima gradonačelnice, prošla godina bila je najuspješnija u radu Turističke organizacije Podgorica i Glavni grad je posjetilo preko 180 hiljada turista, sa preko 350 hiljada ostvarenih noćenja i to je oko 7% više u odnosu na 2022. godinu. Kada je riječ o prihodima, ostvareno je 34% više prihoda nego u 2022. godini.

,,Kada je u pitanju omladinska politika, opredijeli smo skoro million eura budžetskih sredstava za sprovođenje aktivnosti za mlade. Opredijelili smo 150% veći budžet za Kancelariju za mlade u odnosu na prethodno usvojeni plan. Preko 40 hiljada mladih koji žive u Podgorici opterećuje problem zapošljavanja i unapređenja ekonomskog standarda i zbog toga je značajno što smo 330 hiljada eura opredijelili za aktivnosti u cilju snaženja preduzetništva i razvojnih politika za zapošjavanje”, kazala je Injac.

,,Ono zbog čega sam najviše ponosna je unapređenje političke kulture, njegovanje bogatstva različitosti, kulture dijaloga i profesionalizacije lokalne samouprave. Kako sam rekla, kao profesionalac poštovaću sve što je dobro urađeno, ali isto tako radiću na suzbijanju svih loših praksi koji su štetili Glavnom gradu. U narednom periodu, nastaviću da radim poštenom pomiriteljski i za dobrobit grada i građana Podgorice”, zaključila je Injac.

Kadrovi: https://www.youtube.com/watch?v=4iy8AhXWgLI

Obraćanje gradonačelnice Injac: https://www.youtube.com/watch?v=t2YbJJT3cfU

SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: