Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Injac sa predstavnicima Evropske komisije o unapređenju kvaliteta života u Podgorici

Gradonačelnica Podgorice, prof. dr Olivera Injac sastala se sa predstavnicima Generalnog direktorata Evropske komisije za istraživanje i inovacije i sa predstavnicima Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, u cilju razmatranja aktivnosti u okviru Misije 100 klimatski neutralnih i pametnih gradova do 2030. godine čiji je Podgorica član. Na sastanku je bilo riječi o mogućnostima za intenziviranje saradnje i pružanja podrške Glavnom gradu u oblastima koje su od posebnog značaja za kvalitet života u Podgorici.

,,Naš cilj je da kroz intenzivnu saradnju radimo na realizaciji aktivnosti koje doprinose osnaživanju gradova u borbi protiv klimatskih promjena, uz održivo urbano planiranje, mobilnost, energetsku efikasnost, pametne tehnologije, te implementaciju međunarodnih projekata u kojima Podgorica učestvuje kao partner”, kazala je Injac.

Afirmativna ocjena dosadašnjih napora i planirana dinamika aktivnosti, te iskazana spremnost za dalju podršku, predstavljaju dodatni podstrek za nastavak djelovanja u oblastima koje se direktno i indirektno odnose na klimatske promjene kao jednog od najvećih izazova sa kojima se svijet suočava.

Kao posebno značajna pretpostavka uspješnog djelovanja od strane svih učesnika sastanka istaknuto je jačanje saradnje između lokalnog i državnog nivoa vlasti, saradnja sa naučnom zajednicom i međunarodnim partnerima, uz aktivno uključivanje građana u procese od zajedničkog interesa.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Generalnog direktorata za istraživanje i inovacije, En Haglund-Morisej i i Bernard Fabianek i predstavnik Delegacije EU u Crnoj Gori  Feliks Saus, te u ime ministarstva Anđela Radulović.

U ime Glavnog grada, sastanku su prisustvovali Miljan Barović, sekretar Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, pomoćnica sekretara Branka Knežević, v.d menadžera Glavnog grada Luka Đukanović i Stefan Đukić iz Službe glavnog gradskog arhitekte.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: