Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ekipe Puteva vrijedno će raditi i u 2024; Za sanaciju puteva opredijeljeno preko 6 miliona eura

Gradsko preduzeće Putevi d.o.o. sa veoma dobrim rezultatima završava 2023.godinu, koji je obilježilo pozitivno poslovanje, istakao je Radoš Zečević, dodajući da je mjesečna realizacija poslova sa 650.000 povećana duplo. „Vjerujem da smo mjesec decembar završili sa čak dva miliona eura realizacije poslova, što se svakako i vidi na našim ulicama. Građani su zadovoljni i mogu da kažem da vrlo rijetko dobijemo neku primjedbu. Zečević je kazao da je u ovom gradskom preduzeću na kvalitetan način završena revizija, te da je zadovoljan rezultatima iste.

„Gradska uprava je prepoznala potrebu nastavka unapređenja infrastrukture u Podgorici, naročito putne, tako da su za 2024.godinu opredijeljena sredstva u iznosu od 6,5miliona eura, što će biti maksimum kapaciteta sa opremom sa kojom raspolažemo.

„U Putevima je trenutno zapošljeno 253 radnika, urađena je  nova sistematizacija po kojoj će biti povećan broj  zapošljenih, imajući u vidu da u okviru Puteva funkcioniše RJ Linijski prevoz.  Mi smo naslijedili 2 linije i 18 autobusa, a sada imamo 20 linija i 45 autobusa. Svakako, u planu je nabavka novih autobusa, što samo po sebi zahtijeva angažovanje većeg broja ljudi“, kazao je Zečević.  On je dodao da je fokus gradske uprave i svih nadležnih službi i preduzeća na unapređenju stanja u javnom prevozu, te da naredne godine očekuje još veću zainteresovanost građana da koriste gradski prevoz, te da će ova usluga u svakom smislu biti kvalitetnija nego što je to bio slučaj. Kada je u pitanju cijena voznih karata Zečević je kazao da se cijene neće mijenjati, i da ga raduje što građani nemaju primjedbe na cijenu usluge gradskog prevoza. Podsjetio je i da se u narednoj godini očekuje otvaranje novog gradskog preduzeća za prevoz putnika, koje će biti apsolutno funkcionalno i sposobno za nezavisno funkcionisanje.

 „Putevi će raditi vrijedno i u 2024.godini i stići će na sve lokacije koje zahtijevaju sanaciju saobraćajne infrastrukture.Imamo najmanje 860 zahtjeva od strane građana po različitim uslovima i trudićemo se da odgovorimo svima“, zaključio je Zečević.

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: