Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dan otvorenih vrata sjutra u TC Big fashion

Povodom Svjetskog dana socijalne pravde Sekretarijat za socijalno staranje organizuje Dan otvorenih vrata, 20. februara od 12 do 14h u TC Big fashion.

Ovo je prilika da svi posjetioci od zaposlenih u Sekretarijatu dobiju informacije važne za ostvarivanje različitih prava koja im omogućava Sekretarijat za socijalno staranje.

To su: jednokratna i vanredna novčana pomoć, poklon paket za novorođeno dijete, pomoć za kupovinu školskog pribora, pomoć i njega u kući, besplatni obrok u narodnoj kuhinji, podrška beskućnicima, izdavanje radnih i volonterskih knjižica, besplatni odmor i rekreacija, stanovanje uz podršku, podrška za podstanare, senior kartice, kartice prednosti, davanje stanova u zakup licima u stanju socijalne potrebe, boračka zaštita i zaštita civilnih invalida rata.

Ovom prilikom svi zainteresovani se mogu upoznati i sa uslugama koje Sekratarijat ostvaruje posredstvom partnera iz civilnog sektora: podrška za život u zajednici za osobe sa invaliditetom (sa Crvenim krstom CG), mobilni timovi – medijacija u zajednici za osobe sa invaliditetom (sa Crvenim krstom CG), pristupačan prevoz od vrata do vrata za OSI (sa UMHCG), videći pratioci za osobe sa oštećenjem vida (sa Savezom slijepih CG).

Takođe, sjutra će biti predstavljen i rad četiri kancelarije u sastavu Sekretarijata: Kancelarije za rodnu ravnopravnost, Kancelarije za Rome i Egipćane, Kancelarije za LGBTIQ lica i Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti.

Na štandovima će se dijeliti i promotivni materijal kao i testovi za otkrivanje prisustva narkotika u tijelu

SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNO STARANJE

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: