Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za slobodan pristup informacijama

STRANKA: Podnosi zahtjev za slobodan pristup informacijama, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Zahtjev za slobodan pristup informacijama, koji treba da sadrži: Naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se ona može identifikovati; Način na koji se želi ostvariti pristup informaciji; Podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime i adresa fizičkog lica ili naziv i adresa […]

Zahtjev za povraćaj više uplaćenih sredstava

STRANKA: Podnosi zahtjev za povraćaj više uplaćenih sredstava. ORGAN: Postupkom provjere u evidenciji Organa i dokaza koje dostavlja stranka, isti postupa po zahtjevu obveznika. ROK za donošenje uvjerenja je 30 dana. ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Upravi lokalnih javnih prihoda. VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.

Zahtjev za preusmjeravanje pogrešno uplaćenih sredstava

STRANKA: Podnosi zahtjev za preusmjeravanje pogrešno uplaćenih sredstava. ORGAN: Postupkom provjere u evidenciji organa, isti postupa po zahtjevu stranke. ROK za donošenje uvjerenja je 30 dana. ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Upravi lokalnih javnih prihoda. VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim dospjelim poreskim i drugim obavezama

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim dospjelim poreskim i drugim obavezama prema ovom organu, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim dospjelim poreskim i drugim obavezama. ORGAN: Postupkom provjere u evidenciji Organa, isti izdaje uvjerenje ukoliko je obveznik izmirio svoje obaveze prema Upravi lokalnih javnih prihoda. ROK za […]