Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za izdavanje uvjerenja da nije poreski obveznik u cilju regulisanja naknada za socijalnu pomoć

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje uvjerenja da nije poreski obveznik u cilju regulisanja naknada za socijalnu pomoć.

ORGAN: Postupkom provjere u evidenciji organa, isti izdaje uvjerenje ukoliko je obveznik izvšrio svoje obaveze prema Upravi lokalnih javnih prihoda.

ROK za donošenje uvjerenja je 8 dana.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Upravi lokalnih javnih prihoda.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.