Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za povraćaj više uplaćenih sredstava

STRANKA: Podnosi zahtjev za povraćaj više uplaćenih sredstava.

ORGAN: Postupkom provjere u evidenciji Organa i dokaza koje dostavlja stranka, isti postupa po zahtjevu obveznika.

ROK za donošenje uvjerenja je 30 dana.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Upravi lokalnih javnih prihoda.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.