Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim dospjelim poreskim i drugim obavezama

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim dospjelim poreskim i drugim obavezama prema ovom organu, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

Popunjen obrazac: Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim dospjelim poreskim i drugim obavezama.


ORGAN: Postupkom provjere u evidenciji Organa, isti izdaje uvjerenje ukoliko je obveznik izmirio svoje obaveze prema Upravi lokalnih javnih prihoda.

ROK za donošenje uvjerenja je 8 dana.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Upravi lokalnih javnih prihoda.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.