Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za slobodan pristup informacijama

STRANKA: Podnosi zahtjev za slobodan pristup informacijama, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Zahtjev za slobodan pristup informacijama, koji treba da sadrži: Naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se ona može identifikovati;Način na koji se želi ostvariti pristup informaciji; Podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime i adresa fizičkog lica ili naziv i adresa pravnog […]

Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć nadležnim organima opštine i javnim službama u postupku izvršenja njihovih odluka

NAPOMENA: Komunalni policajci, u skladu sa zakonom, pružaju pomoć nadležnim organima opštine i javnim službama u postupku izvršenja njihovih odluka, ako se u tom postupku očekuje ili pruža fizički otpor (u daljem tekstu: asistencija), pod uslovima i na način propisan Internim Pravilima o uslovima i načinu pružanja pomoći nadležnim organima i javnim službama Glavnog grada […]

Zahtjev za angažovanje Komunalne policije Glavnog grada, na otklanjanju nepravilnosti koja se odnosi na kršenje komunalnog reda

STRANKA: Podnosi pisani ili usmeni zahtjev za angažovanje Komunalne policije Glavnog grada, na otklanjanju nepravilnosti koja se odnosi na kršenje komunalnog reda, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Obrazac za pisane inicijative proslijeđene Komunalnoj policiji Glavnog grada Podgorice, koji treba da sadrži:naziv organa kojem se podnosi, Podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezima i adresu i […]