Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za angažovanje Komunalne policije Glavnog grada, na otklanjanju nepravilnosti koja se odnosi na kršenje komunalnog reda

STRANKA: Podnosi pisani ili usmeni zahtjev za angažovanje Komunalne policije Glavnog grada, na otklanjanju nepravilnosti koja se odnosi na kršenje komunalnog reda, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Popunjen obrazac: Obrazac za pisane inicijative proslijeđene Komunalnoj policiji Glavnog grada Podgorice, koji treba da sadrži:
    naziv organa kojem se podnosi,
  • Podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezima i adresu i broj telefona),
  • Podatke o nepravilnosti tj. narušavanju komunalnog reda za čije se otklanjanje traži sprovođenje komunalnog nadzora (mjesto, vijeme i način prekršaja),
  • Druge podatke koji su od značaja za sprovođenje komunalnog nadzora.

 

SLUŽBA: Prosljeđuje zahtjev komunalnom policajcu na sprovođenje komunalnog nadzora, o čijem ishodu, saglasno odredbama člana 12 Zakona o komunalnoj policiji (“Službeni list Crne Gore”, br. 057/14, 034/19), obavještava stranku.

Obavještenje o sprovedenom komunalnom nadzoru, odnosno, prosljeđivanju inicijative za postupanje nadležnom organu, dostavlja se podnosiocu zahtjeva i a/a.

PRAVNA POUKA: Ukoliko se po izvršenom komunalnom nadzoru, ili prosljeđivanju inicijative nadležnom organu na postupanje, ne dostavi obavještenje stranci, ista može da podnese urgenciju za dostavljanje obavještenja. Ukoliko Organ ne dostavi obavještenje po dostavljenoj urgenciji u roku od 8 dana od dana dostavljanja urgencije, podnosi se žalba za ćutanje uprave Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ove Službe.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.