Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za dostavljanje saglasnosti za određivanje radnog vremena dužeg od propisanog Odlukom o radnom vremenu

NAPOMENA: U skladu sa odredbama člana 29 st.2 Odluke o radnom vremenu (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 023/19) Komunalna policija Glavnog grada daje saglasnost za produženje radnog vremena privrednih subjektata, Sekretarijatu za preduzetništvo Glavnog grada, u roku od 15 dana od kada je zatražena, pod uslovom da protiv privrednog subjekta koji je podnio zahtjev za produženje u periodu od šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva nijesu preduzimali mjere i radnje iz svoje nadležnosti, odnosno mjere radi održavanja javnog reda i mira.

STRANKA: Sekretarijat za preduzetništvo Glavnog grada podnosi pisani zahtjev za dostavljanje saglasnosti za određivanje radnog vremena dužeg od propisanog Odlukom o radnom vremenu.

ORGAN: Odlučuje o davanju, odnosno odbijanju davanja saglasnosti za produženje radnog vremena privrednih subjektata i o istom obavještenje dostavlja podnosiocu zahtjeva i a/a.

ROK: Ukoliko Organ ne dostavi traženo obavještenje u roku od 15 dana od dana od zahtjeva za dostavljanje saglasnosti, podnosi se žalba za ćutanje uprave Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ove Službe.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.