Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

U kampu na Koniku održana radionica na temu “Porodične vrijednosti”

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice, Kancelarija za RE koja funkcioniše u okviru Sekretarijata za socijalno staranje  realizovala je u Duštvenom centru u kampu Konik radionicu na temu “Porodične vrijednosti”.

U fokusu radionice bila je porodica kao osnovna ćelija društva koju treba osnažiti sa više aspekata jer je jedino zdrava porodica jedan od glavnih uslova za stvaranje zdravog pojedinca a sam tim i zdravog društva.

Cilj radionice bio je da djeca nauče nešto novo i na porodicu gledaju kao na posebnu zajednicu u okviru koje, i  među njenim članovima vlada poštovanje, međusobno uvažavanje, podjela odgovornosti, povjerenje i ljubav.

Djeca su imala priliku da na kreativan način afirmišu porodične vrijednosti i kroz zanimljive aktivnosti pokažu kako i sami vide svoju porodicu.

SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNO STARANJE

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: