Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na porodični dodatak

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na porodični dodatak, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Dokaz da je pokojnik po osnovu kojeg se ostvaruje to pravo bio uživalac prava na dodatak za njegu i pomoć,
  • Dokaz o srodstvu lica po osnovu koga se ostvaruje to pravo,
  • Uvjerenje o kućnoj zajednici,
  • Dokaz da podnosilac zahtjeva nije uživalac penzije ili nekog drugog redovnog mjesečnog primanja.


ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava uslove za priznavanje prava, donosi se rješenje. Rješenje se dostavlja stranci i Ministarstvu rada i socijalnog staranja na davanje saglasnosti.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Ministarstvu rada i socijalnog staranja, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.