Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za obračun naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

STRANKA: Podnosi zahtjev za obračun naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Popunjen obrazac: Zahtjev za obračun naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta,
  • Revidovani glavni projekat u digitalnoj formi.

 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu nakon dostavljanja obračuna naknade za komunalno opremanje dostavljenog od strane Agencije za izgradnju i razvoj Glavnog grada Podgorice. Donosi se rješenje. Rješenje se dostavlja stranci i Agenciji za izgradnju i razvoj Glavnog grada Podgorice.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Ministarstvu održivog razvoja i turizma, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.