Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Popunjen obrazac: Zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova,
  • Dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 2,00€ na podneseni zahtjev – na žiro-račun Glavnog grada Podgorice, broj: 550-3026777-19,
  • Dokaz o uplati naknade troškova za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova u iznosu od 50,00€ za zgrade, a u iznosu od 100,00€ za složene inžinjerske objekte, na žiro-račun Glavnog grada Podgorice, broj: 550-3026121-47.

 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, izdaju se UTU-i. UTU-i se dostavljaju stranci.

ROK za izdavanje je 30 dana od podnošenja zahtjeva.

VRSTA POSTUPKA: Neupravni postupak.