Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za izdavanje radne knjižice za strance koji imaju dozvolu za privremeni boravak radi spajanja porodice sa crnogorskim državljaninom ili strancem koji ima stalni boravak, radi studiranja i iz humanitarnih razloga

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje radne knjižice za strance koji imaju dozvolu za privremeni boravak radi spajanja porodice sa crnogorskim državljaninom ili strancem koji ima stalni boravak, radi studiranja i iz humanitarnih razloga (čitko popunjen u 2 primjerka), uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Radna knjižica,
  • Dozvola za privremeni boravak (MUP),
  • Važeća putna isprava (pasoš),
  • Dokaz o školskoj spremi (diploma, rješenje o nostrifikaciji, original),
  • Izvod iz Matičnog registra vjenčanih (za udate).

ORGAN: Odlučuje izdavanjem radne knjižice.

ROK za izdavanje je 30 dana.

VRSTA POSTUPKA: Neupravni postupak.