Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za izdavanje odobrenja za orezivanje ili uklanjanje stabala na javnoj površini

STRANKA: Podnosi zahtjev za dobijanje odobrenja za uklanjanje ili orezivanje stabala, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

– Popunjen obrazac: 4.16 Zahtjev  za  izdavanje  odobrenja za orezivanje ili uklanjanje stabala na javnoj površini;

– Odobrenje za izvođenje građevinskih radova (Ukoliko se zahtjev odnosi na uklanjanje zdravih stabala radi izvođenja građevinskih radova);

– Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 5,00€ (3,00€+2,00€) na žiro račun Glavnog grada, broj: 540-3026777-81.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, po pribavljenom mišljenju vršioca komunalne djelatnosti nadležnom za uređivanje i održavanje zelenih površina i donosi rješenje kojim se zahtjev usvaja ili odbija.Rješenje se dostavlja stranci i vršiocu komunalne djelatnosti.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru preko ovog organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravna aktivnost.