Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Javno oglašavanje rješenja

Uprava lokalnih javnih prihoda / Javno oglašavanje rješenja

Nakon otvaranja fajla koji je u pdf formatu svoje rješenje možete pronaći pretragom u web browseru koji koristite tako što prečicom ctrl+f se otvara polje za pretragu kojom pretražujete sadržaj fajla. Vaše ime je upisano u formatu npr. MARKO MIRKOV MARKOVIĆ.

Javno oglašavanje rješenja

Uprava lokalnih javnih prihoda / Javno oglašavanje rješenja

Nakon otvaranja fajla koji je u pdf formatu svoje rješenje možete pronaći pretragom u web browseru koji koristite tako što prečicom ctrl+f se otvara polje za pretragu kojom pretražujete sadržaj fajla. Vaše ime je upisano u formatu npr. MARKO MIRKOV MARKOVIĆ.