Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Interni oglasi

Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom / Slobodan pristup informacijama / Akti kojima se odlučuje u postupku popune radnog mjesta / Liste za izbor kandidata/ Godina 2024. / Interni oglasi

Ostala dokumenta vezana za liste za izbor kandidata možete pogledati na sljedećem linku:
www.starisajt.podgorica.me