Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Godina 2023.

Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom / Slobodan pristup informacijama / Evidencija rješavanja po zahtjevima za pristup informacijama / Godina 2023.

Ostala dokumenta vezana za evidenciju rješavanja po zahtjevima za pristup informacijama za 2023. godinu možete pogledati na sljedećem linku:
www.stari.podgorica.me