Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odobrenje za postavljanje usporivača brzine

STRANKA: Podnosi zahtjev za postavljanje usporivača brzine na teritoriji Glavnog grada, uz detaljan opis lica mjesta gdje treba postaviti isti, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Popunjen obrazac: Zahtjev za usporivač brzine;
  • Dokaz o plaćenoj lokalnoj administrativnoj taksi u iznosu od 2,00€ + 3,00€ na žiro-račun Glavnog grada Podgorice, broj: 540-3026777-81.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako su ispunjeni svi uslovi, donosi se rješenje i nalog koji se prosleđuje preduzeću “Putevi” d.o.o., na dalje postupanje. Takođe, rješenje se dostavlja stranci i Komunalnoj inspekciji.

ROK za donošenje naloga  je 30 dana.

ROK ZA ŽALBU je 15 dana od dana donošenja rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada Podgorice.

NAZNAKA PREDMETA:  Upravni postupak.