Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obavještenje kandidatkinjama  koje ispunjavaju uslove javnog  oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a  referent/kinja – tehnički/a sekretar/ka u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme