Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Sekretar/ka Sekretarijata finansijske poslove i analizu budžeta za Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na vrijeme od 5 godina.