Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku preduzetništvu i ženskom preduzetništvu