Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kriterijumi za davanje na korišćenje bez naknade montažnih objekata privremenog karaktera (kućica i štandova) za potrebe organizacije “Proljećnog pazara” 2024