Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Javni konkurs za popunu radnog mjesta Direktor/ka Direkcije za imovinu Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac/teljka, na vrijeme od 5 godina