Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za pokretne privremene objekte

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za pokretne privremene objekte, tipa:

 • – rashladna i izložbena vitrina za prodaju hrane i pića;
 • – konzervator za sladoled;
 • – ugostiteljski aparat;
 • – posebna vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga;
 • – prodajni pano i prodajni pult;
 • – štand;
 • – šator za manifestacije, događaje ili promocije;
 • – bina, podijum ili bioskop na otvorenom;
 • – objekti i oprema za potrebe snimanja spotova, filmova ili reklama;
 • – objekti i oprema za potrebe organizovanja festivala;
 • – informacioni punkt;
 • – reklamni suncobran;
 • – kabine za presvlačenje;
 • – pokretna toaletna kabina, mobilni sanitarni blok i sanitarni objekat na kupalištima;
 • – plažni mobilijar;
 • – informativna zastava;
 • – mobilno postrojenje za upravljanje otpadom.

uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

 • – Popunjen obrazac: Zahtjev za izdavanje UTU za pokretne privremene objekte;
 • – Dokaz o plaćenoj naknadi za izdavanje UT uslova u iznosu od 10,00€  i administrativne takse za podnošenje podneska u iznosu od 2,00€, na žiro račun Glavnog grada,                  broj: 540-3026777-81;
 • – Shodno Programu postavljanja privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada, potrebno je dostaviti:
 • > List nepokretnosti i kopiju plana izdate od strane Uprave za nekretnine, ne starije od šest mjeseci;
 • >Za katastarske parcele koje nisu u državnom vlasništvu ovjeren ugovor o zakupu katastarske parcele ili ovjerena saglasnost vlasnika katastarske parcele ako podnosilac nije vlasnik katastarske parcele.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava uslove, donose se urbanističko-tehnički uslovi koji se dostavljaju stranci i Komunalnoj inspekciji.

ROK za donošenje UT uslova je 20 dana.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema akta, a podnosi se Glavnom administratoru, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.