Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izdavanje taksi legitimacije za vozače

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje taksi legitimacije za vozača, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

 

 • Popunjen obrazac: Zahtjev za izdavanje taksi legitimacije;
 • Ovjerena diploma srednje škole;
 • Ovjerena fotokopija vozačke dozvole – B kategorija;
 • Ljekarsko uvjerenje za vozača;
 • Ovjerena fotokopija radne knjižice;
 • Uvjerenje o položenom ispitu iz poznavanja grada;
 • Ovjeren ugovor o radu zaključen između poslodavca i vozača;
 • Prijava na osiguranje (Poreska uprava);
 • Izvod iz kaznene evidencije (Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava);
 • Fotografija veličine 3.0 x 3.5 cm.
 • Dokaz o plaćenoj lokalnoj administrativnoj taksi u iznosu od 2,00€ + 3,00€ na žiro-račun Glavnog grada Podgorice, broj: 540-3026777-81.

 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava potrebne uslove, donosi se rješenje. Rješenje se dostavlja stranci.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana.

ROK ZA ŽALBU je 15 dana od dana donošenje rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada Podgorice.

NAZNAKA PREDMETA: Upravni postupak.