Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Interni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca II za oglašavanje i selekciju kandidata u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme